På jagt med foreningen

Skovlund Nyjægerjagt

Vi kan tilbyde en Fantastisk Nyjæger jagt på Ny Skovlund i samarbejde med Holstebro Kommune og områdets øvrige jagtforeninger.
Der afholdes årligt 4 jagter, hvor der typisk skydes til rådyr , snepper , harer og ræv. I løbet af jagten hjælper de erfarne jægere
de nye igennem dagen. Der undervises om jagtmoral/etik, om vildet, samt parole og parade efter forskrifterne.

En nyjæger kan inviteres med de 3 første år efter, at have erhvervet sit jagttegn i det omfang der er plads på holdene.
Se film fra Ny Skovlund.

 

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Billederne taget og ejet af Photo-Graphic
Høvsøre ande og gåsejagt

Foreningen har lejet nogle arealer ved Høvsøre ( den nordlige ende af Nissum Fjord ), hvor der kan dyrkes ande- og gåsejagt til de af vore medlemmer, som har købt adgangskort til området. Indehaveren af kortet har rådighed over en gæsteplads, også selv om denne ikke er medlem. Kortet koster 900 kr pr sæson og kan erhverves ved kontakt til bestyrelsen. Det kan også købes på den årlige generalforsamling i februar.

Hvis man er nyjægere, så får man de første 3 år (med jagttegn)
et gratis kort til jagten.

Vigtigt! Som nyjæger får man IKKE et gæstekort !

For erhvervelse af jagtkort kontakt
koordinater K.B Andersen: 21 49 86 98

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slideBukkejagt ved Tvis kloster

I Holstebro jagtforening har vi muligheden for, at invitere en nyjæger med på bukkejagt sammen med en mentor i maj.
Denne jagt foregår på Tvis kloster i et meget naturrigt område.

For at få en plads på bukkejagten kontakt nyjæger koordinater
Esben Hansen : 22 23 69 09
Folkeskoven 113HA

Vi har dannet et konsortium i samarbejde med Coop, Hede selskabet og områdets øvrige jagtforeninger.

Det er efterårsjagter, anstandsjagter og regulering.

Skoven er nyplantet i 2021.

Der plads til ca. 10-12 jægere pr. jagt på en drivjagt i de første år.

Så her er det med at være hurtig på aftrækkeren, hvis du ønsker at komme med.

Tilmelding sker til Esben på tlf 22 23 69 09

 
Øvrige
Mårhunde Regulering

Koordinator for Mårhunde bekæmpelse i Holstebro Kommune, Anders Esben Christensen Mobil: 40 80 72 02.
Anders kan hjælpe med udlån af kamera, fælder, Baitmad og hvad der ellers kan opstå af problematikker med mårhunde.
Husk registrering af aflivede mårhunde sker på Facebook "Mårhund Holstebro Kommune".
Der ønskes oplysning om vægt, køn samt hvor dyret er nedlagt. Billeder er ikke nødvendigt!

Af moralske grunde og for Goodwill nedlægges der ikke mårhunde i perioden fra 1/5 til 1/8 Dette er en HENSTILLING, da det kan dreje sig om tæver med hvalpe!
Kommunal Vildtregulering

For Danmarks Jægerforbund er jeg optaget i deres reguleringskorps som reguleringsjæger.
Samtidig er jeg koordinator for Holstebro Kommunes bekæmpelse af måger og råger. Jeg er endvidere koordinator for en del virksomheder i Kommunen, for så vidt angår bekæmpelse af måger og råger. Koordinering består i, at kommunen og virksomhederne henvender sig til mig.
Jeg har kontakt til rigtig mange jægere, som gør et stort stykke arbejde. Jeg samler resultaterne og oplyser dem ved periodens slut til indehaverne af tilladelsen, der indberetter dem til Naturstyrelsen. Bekæmpelse af måger foregår typisk ved skydning, indsamling af æg og ødelæggelse af reder. Bekæmpelse af råger foregår ved skydning af voksne råger i vinter/foråret. Ungerne skydes i maj/juni. Jeg rådgiver omkring ansøgninger af reguleringstilladelser og oplyser om hvorledes bekæmpelse kan foregå, samt om hvordan man undgår tilbagevendende problemer.

Alle er velkommen til at kontakte mig på mail joh@hundsdahl.dk eller på mobil 22 17 27 79.
Venligst vær OBS på, at der ikke kan reguleres uden, at der forligger en reguleringstilladelse fra Naturstyrelsen.

Jens Otto Hundsdahl

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/