Jægerrådet

I stort set alle kommuner landet over, er der etableret Jægerråd (erstatning for JKF Jægernes kommunale fællesråd),
som varetager de politiske interesser i området. Jægerrådene er repræsenteret i kommunernes grønne råd, brugerråd mv.
Jægerrådene varetager den samlede indsats, som Danmarks Jægerforbunds lokale jagtforeninger gør i kommunalt regi.

Jægerrådets opgaver

Jægerrådet varetager samarbejdet med kommunens miljømyndigheder, blandt andet ved at udpege en repræsentant til kommunens ”grønne råd”. Jægerrådet arbejder for, at et” grønt råd,” såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen. Jægerrådet søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer. Jægerrådet varetager agitationsarbejdet i kommunen, herunder søger at oprette foreninger, hvor der er behov herfor. Jægerrådet arbejder for at øge medlemmernes interesse
for faunaens bevarelse i kommunen. Jægerrådet fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen.
Jægerrådet er bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen (2). Jægerrådet medvirker ved arrangement af eksempelvis flugtskydning, markprøver, riffelskydning, mårhundebekæmpelse m.v. i samarbejde med kredsen.

Jægerrådets medlemmer

Jægerrådets formand vælges af medlemmerne på årsmødet. De øvrige medlemmer udpeges af de enkelte jagtforeninger i kommunen. Ved årsmødet 2021 var der 11 foreninger repræsenteret ud af 21 mulige.
Jægerrådets sammensætning Pt.

 

Det Grønne Råd

Det bestyrelsesmedlem af Holstebro Jægerråd der udpeges til "Grønne Råd", deltager i forskellige forum.
Blandt andet i Holstebro Kommunes “Grønne Råd”.

Rådet er sammensat med deltagelse fra de nedenstående interessenter, samt Udvalget for Natur, Miljø og Klima forvaltningen.
Der afholdes 2-3 møder årligt i dette diskussionsforum, hvor der på initiativ fra forvaltningen,
eller øvrige deltagere i “Det Grønne Råd” orienteres om projekter ,samt aktuelle vinkler i arbejdet ,og udveksler synspunkter herom.

"Det grønne Råd” i Kommunen er et diskussions-forum. Rådet er ikke beslutningstagende, og har ingen økonomi i projektet.

“Det Grønne Råd”er til støtte for Teknik og Miljøområdet. Deltagerne i det “Grønne Råd “ i Kommunen, kan på møderne fremkomme med problematikker, som det feks. var tilfældet, da Jægerrådets Grønne Råds repræsentant gjorde opmærksom på Mårhundens store tilstedeværelse i hele kommunen, og varslede en kommende ansøgning til indkøb af grej.

Eksterne deltagere i “ Det Grønne Råd” Holstebro Kommune.

Jægernes Kommunale fællesråd ( Holstebro Jægerråd) - Friluftsrådet - Dansk Ornitologisk forening - Landboretsudvalget -
Dansk Skovforening - Dansk Akvakultur Danmarks Naturfredningsforening - Lokale Turistforeninger - Holstebro og omegns Fiskeriforening - Naturstyrelsen Midtjylland.
Holstebro Jægerråds Grønne Råds repræsentant deltager også sammen med Jægerrådets Formand i andre forum,
hvor det er væsentligt, at jægerne er synlige i processen. Det er blandt andet ved udpegningen af Stråsø,
som en af de nye Naturnationalparker - samt Limfjorden i balance - Masterplan.
Derudover er der kontakt med nogle Jagtforeninger angående forskellige emner.

Brev fra Norbert F. V. Ravnsbæk

Hvordan udvikler vi os endnu bedre, og bliver endnu bedre til,
at skabe samarbejde og alliancer med de andre organisationer,
så vi sikrer den fremtidige jagt. Jagten er under pres, og vi har svært ved at vise fagligheden i debatten hos beslutningstagerne, hvor fagligheden skal bruges meget mere i vores budskaber.

Der skal lægges en klar linje internt i Danmarks Jægerforbund,
så der arbejdes efter denne linje i forenelighed.
Der skal sikres et fælles fagligt niveau, så der arbejdes efter fællesmålet og resultatet.

I Danmarks Jægerforbund arbejder vi efter vores værdisæt
Mest muligt Jagt og Natur, og derved, arbejder vi for at skabe grundlaget for jagtens og jægernes fremtidige muligheder.

I kreds 2 har vi startet et nyt udvalg i efteråret 2020 - Aktivitets- & Udviklingskomitéen, som skal være med til at skabe samarbejde på tværs, samt øge fællesskabet og fællesskabsfølelsen i organisationen.

Vi har en fælles opgave, for at gøre det mere attraktivt, at være medlem og være en del af fællesskabet. Det er ikke de medlemmer vi normalvis mister, det har vi gjort alle årerne. Det er de medlemmer, som fravælger eller ikke tilvælger vores forbund,
for at blive en del af fællesskabet, der er vores udfordring.

Vi skal være langt bedre til at favne alle jægere og være langt bedre til at drøfte uenigheder.

Der skal skabes mere ejerskab og fællesskab, ved at være medlem af Danmarks Jægerforbund. Jagtforeningerne skal inddrages gennem lokale processer, hvor der skabes fora for lokalmøder omkring udvikling, holdninger og tiltag.
Det er jagtforeningerne, som samler og udvikler Forbundet.

Vi kan, hvis vi har viljen til åbenhed og ærlighed.

 

Norbert F. V. Ravnsbæk

billede 2.png

 

billede 3.png

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/