Jagttegn

Ønsker du at opleve naturen som jæger, ligesom et voksende antal danske gør. Så venter der dig, store natur oplevelser, med en bæredygtig udnyttelse af vores natur, Hvor vejen fra jord til bord er kort, og dyrevelfærd er i højsæde.

Men først er det et lovkrav, at du har gennemgået et jagttegnskursus, samt bestået den obligatoriske jagtprøve og skydeprøve.

Vores undervisningen omhandler bl.a. Jagtlov, Vildtkendskab, Vildtbiologi, Våbenlære, Jagtformer, Jagthunde, Sikkerhedsbestemmelser, Jagtetik, Afstandsbedømmelse samt du skal afgive skud til minimum 50 lerduer.

Der er også praktiske øvelser, som ligger tæt op af jagtprøven.
Kort sagt, undervisning i hele jægerhåndværket.

Så du er klædt godt på både til den teoretiske og den praktiske jagtprøve, samt klar til at gå på jagt.

Undervisningen varetages af instruktører, som er uddannede og godkendte ved Danmarks jægerforbund, og miljøstyrelsen.

Kursus

Vores aftenkursus afholdes i vinter halvåret, således at afslutningen bliver ifm. forårs jagtprøven april/maj kurset løber over 16 hverdagsaftener, en gang om ugen og 2 lørdage.
Vores Weekend kursus afholdes løbende, men hovedsagelig op til efterårs jagtprøven september/oktober.
Kurset løber over 1 intro aften og 2 weekender.

Skydeprøver

Har du fået jagttegn og skal op til den lovpligtige haglskydeprøve, så udbyder vi også haglskydekurser Har du fået jagttegn og skal op til den lovpligtige riffelprøve, så udbyder vi også obligatorisk skydeforløb.

Tryk her for mere information

 


© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/