Jagthorn

Har du lyst til at blæse jagthorn?
øvet som uøvet, så du velkommen.

www.vestjydskjagthornlaug.dk                                           

Kontaktperson Vestjysk Jagthornblæselaug.
Oldermand: Keld Nielsen
Tlf: 22 70 88 21
Mail: oldermand@vestjyskjagthornlaug.dk

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/